කාලීන සංවාද

උපන් ලපයක් ගිය දුර?

Off

ලක්පොලව මත චංචල හා නිශ්චල
සියලුම දේපලවල
අයිතිකරුවන්ට
උපන් ලපයද අයිතිය

– දස්කොන් තාජුඩීන්!

වාසළ මිණි බැඳි දොර හරින වෙලාවේ..
දෑසින් වැටෙන කඳුලු මට සිහි නොවුනේ..
–කල්‍යාණ මිත්‍ර

දස්කොන්ලට ගෞරවාන්විත මරණයක් නේද හිමිඋනේ

–Dayal Bathee

ඒ කාලේ ඉඳල තියෙන්නේ ගෞරවාන්විත රජවරු!
–කල්‍යාණ මිත්‍ර

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල