සඳැස් / නිසඳැස්

ප්‍රජාපතී පරපුර

1

දරුවෙක් හදන්න
අඩුවක් නොවුනත්
තමිලිනී
හැදුවේ
යුද්ධෙන් අනාථ වෙච්ච
අනුන්ගේ දරුවෙක්

කසාදයක් කරගන්න
අඩුවක් නොවුනත්
සෝමලතා
ගාමන්ට් ගියේ
අම්මයි තාත්තයි
බලාගන්න

කැම්පස් යාමට
අඩුවක් නොවුනත්
ෆරිදා
රට ගියේ
නංගිලා මල්ලිලව
කැම්පස් යවන්න

අනුන් වෙනුවෙන්
තමන් අමතක කළ
ප්‍රජාපතිගේ
පරපුර
තවමත්
සීරුවෙන්!!

http://nilgunawardana.blogspot.com/2015/07/blog-post_30.html

Related Posts

1 Comment

  1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර August 1, 2015 at 11:33 am - 

    හරිම අගෙයි….. රටම අවදියෙන් කියලත් මතක් කරමු

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල