සාහිත්‍ය කළා විචාර

මෛත්‍රීපාලනයේ හව්හරණය අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත

Off

ළමයින්ගේ ආරක්ශාව සහතික කළ වැඩ පිලිවෙලක් නැතිව දෙමාපියන්ට රට යෑම තහනම් කරනු.

දෙමාපියන් රට රැකියාවලට යෑමෙන් වඩාත් පීඩාවට
පත්වන්නේ අසරණ ළමයින්ය.
ලිංගික අතවරවලට,
පහර දීම්වලට
ළමා ශ්‍රම වහල්බවට
අවසානයේ මරණයටද ලක්වන අසරණයින්ට
මෛත්‍රීපාලනයේ හව්හරණය අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත.

රටට විදේශ විනිමය සපයන මේ විදේශ රැකියා
නියුක්තිකයිනට බොරු සෝබනයට
විශ්‍රාම වැටුප් දෙනවාය, බදු රහිත කාර් දෙනවාය
කියා දෙන කැරට් අලවලින් සමාජ ඒකකයක්
ලෙස රට ගිය දෙමාපියන් නිසා අසරණවන
පවුල්වලට සැබෑ සහනයක් නැත.

අවශ්‍ය, රැකියා කුසලතා නංවන
පවුල් රක්ෂණ සමාජ සංරක්ෂණ වැඩ පිලිවෙලකි.
අරාබි බස හා වෙනත් බස් ඉගැන්වීමේ නිසි ක්‍රමවේදයක්,
වැඩපිලිවෙලක් අත්‍යවශ්‍යය.

රට යෑමට පෙර ඒ පවුල්වල ස්ත්‍රීන්ගේ, පුරුෂයින්ගේ
ළමයින්ගේ සෞඛය හා අධ්යාපනය කෙරෙන්නේ කෝමද
යන ප්‍රශ්නය අසා ඒවා නිසි ලෙස විසඳ දෙන වැඩපිලිවෙලක්
ප්‍රාදේශීය සෞඛය, අධ්‍යාපන හා විදේශ රැකියා අංශ
විසින් ඒකාබද්ධව දියත් කෙරෙන
මහ පරිමාන වැඩ පිළිවෙලක් ලංකාවට අත්‍යවශ්‍යය වී ඇත.

මෛත්‍රීපාලනයේ හව්හරණය මෛත්‍රිය අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල