සඳැස් / නිසඳැස්

එනවාද හෙටත් නුඹ…

Off

එනවාද හෙටත් නුඹ අද මෙන්ම
හිනහෙමින්….
බැසයන්න වෙර දරන හිරු රැසට පිටුපාලා
විවර නෙතු ලෝකයේ සිතින් අමතකකරලා
දිලිසෙනා සසල නෙතු අගින් වත සරසාලා
අපි දෙන්න විතරක්ම ඉන්න අපෙ ලෝකයට
එනවාද හෙටත් නුඹ….
හිනහෙමින් මගෙ ලඟට

මගේවුන පෙර දිනක නොතිබුනා කඩොළු මැද
වටා රැකවල් සදන සිත් නොමැති මුර අතර
නුඹට මට නොලැබිච්ච ආදරය දැකගන්න
ලෝකයට නොතේරෙන අපෙ හැඟුම් විඳගන්න
එනවාද හෙටත් නුඹ….
අපේ’යැයි කියන්නට කිසිදෙයක් නොමැති ලොව
අපේවුන සුසුම් මැද අපෙ පැතුම් කියවන්න
එනවාද හෙටත් නුඹ….
හිනහෙමින් මගෙ ලඟට

අහේතුක හේතුවට පැළන්දුව රන් මුදුව
මොනවා කිවුවත් අපිට ඇහෙන්නැති වෙලාවට
හිස තියන් පපුව මත කියන්නට මට නුඹට
රාගයේ සුළඟවත් නොතැවරුන අපෙ කවිය
එනවාද හෙටත් නුඹ….
නුඹේ ළය පිස හමන සුළඟ වත සිඹින කල
සිහිනයෙන් මෙන් දැනෙන සිත නිවන කිරි සුවඳ
දැමුව තහනම අතර අසරණව ගිය හිතට
සැනසුමක්වුන නුඹේ සිත නිවන වදනකට
ඉඩදෙන්න සවනතේ නිම්නාද නගන්නට
එනවාද හෙටත් නුඹ….
හිනහෙමින් මගෙ ලඟට

කෙළවරක් නොමදකින කිසිදිනක නොමතිබුන
සසරෙදිම නිම නොවන ආදරය අහුලන්න
ඇහැල මල් පියස යට අපේ ලොව සරසන්න
එනවාද හෙටත් නුඹ….
කිසිදිනක වෙර නොකර කිසි දිනක ගතු නොකිය
සිහිනයේ පමණක්ම අපේවුන අපි අතර
කඳුලකට සිනහපොද වෙන්න හෙට අපි අපිට
අපෙ නොවුන ලෝකයක අපේවුන නිමේශෙක
රවටගන අපේ හිත හිනහෙන්න මට නුඹට
කල්පයක් තරමටම වටින හෝරාවකට
එනවාද හෙටත් නුඹ….
හිනහෙමින් මගෙ ලඟට

http://katusuhadawatha.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post_6.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල