සාහිත්‍ය කළා විචාර

දේශපාලන අායෝජන සහ දේශපාලන පරිභෝජන

Off

දේශපාලනයේ ද අායෝජන කළ යුතුය
ඒ සදහා සුදුසු කාලයන් ද තිබේ.
යමෙක් විපක්ෂයේ ඉන්නේ නම්
ඒ සුදුසු ම කාලයයි…………………………

පළමුවෙන් ම අාණ්ඩුවට විරුද්ධව
යුධ ප්‍රකාශ කළ යුතුය.
පාර්ලිමේන්තුවේ පිකට් කළ යුතුය.
ලිප්ටන් වට රවුම බදුගත යුතුය.
කොහේ හෝ වැසිකිලියකට අත දා
හැකි පළමු අවස්ථාවේ ම
බන්ධනාගාර ගත විය යුතුය………………..

පොලිසියෙන් කදුළු ගෑස් කෑ විට
අායෝජන දෙගුණ වේ
උසාවි ගොස් සිර ගත වීමට හැකි වූ විට
අායෝජන තෙගුණ වේ
පාර්ලිමේන්තුවේ දී නම කියා බැනුම් අසාගත් විට
අායෝජන සිව්ගුණ වේ
වෑන් හෝ ඩිෆෙන්ඩර් වලින් යා ගත හැකි වූ විට
අායෝජන දසගුණ වේ……………………

දේශපාලනයේ දී පරිභෝජනයන්ද කළ හැකිය
ඒ සදහා ද සුදුසු කාලයන් තිබේ.
බලය ලබා ගෙන භුක්ති විදීම
ඒ සදහා සුදුසුම අාකාරයයි ………………………

බලය ලැබෙන තුරු බලාහිද
පරිභෝජනය කිරීම අවම පරිභෝජනයයි.
පවතින බලය පෙරළා ලබා ගෙන
පරිභෝජනය කිරීම මධ්‍යම පරිභෝජනයයි.
විපක්ෂ අායෝජනය විවෘත වෙළදපොළේ විකුණා
අාණ්ඩුවට පැන පරිභෝජනය කිරීම ඉහළ පරිභෝජනයයි.

මේ අනුව මහජනතාවගේ දේශපාලනය යනු
විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්ගේ
දේශපාලන අායෝජනයන් සහ
අාණ්ඩු පක්ෂ දේශපාලනඥයන්ගේ
දේශපාලන පරිභෝජනයන්
දෙස පෙරේතකමින් බලාහිද
ජනතාව විසින් කරන්නා වූ
කෙළ ගිලීමක් පමණක් ම වේ……………
කසුප් අනුරාධ

http://kurutugegeepawra.blogspot.co.uk/2016/02/blog-post_10.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල