විශේෂ, සඳැස් / නිසඳැස්

නෙළුම් යායක්

Off

පායනා ඉර හඳ යට
ආයෙ ආයෙත් එකම දේ වෙන
අලුත් දේකට අත පොවන්නයි
නෙළුම් යායක් පීදිලා එන්නේ

මිදී ගල් වුණු කඳුළු කැට වුව
රිදී තැවෙනා තවත් හදකින්
බිඳී විසිරෙන වැසි දියක් කොට
මහා ගංගාවක් තනන්නයි
නෙළුම් යායක් පීදිලා එන්නේ

හිතේ උතුරන සහෝදරකම්
හිසේ නලියන නැවුම් සිතුමන්
ලොවේ සොඳුරුම වරපටක් කොට
හෙට දිනට ඉනිමං බඳින්නයි

රුවන් නෙලූ

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල