කාලීන සංවාද, විශේෂ

නෙළුම් යාය පදනමෙන් අවතැන්වූවන්ට සහනාධාර

Off

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මේ වනවිට අවතැන්ව සිටින පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ආධාර ලබාදීවේ වැඩසටහනක් මේ වනවිට නෙළුම් යාය පදනම මගින් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව අවතැන්වූවන් වෙනුවෙන් පානීය ජලය, ඖෂධ සහ වියලි ආහාර ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මේ වනවිට එක්රැස් කරමින් සිටින අතර ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඒවා රත්නපුර කළුතර ගාල්ල ඇතුළු දිස්ත්‍රික්කවල පීඩාවට පත්වූවන් වෙත ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සිටී.

වියලි ආහාර සහ ඖෂධ වර්ග නෙළුම් යාය පදනමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත බාරදිය හැකි අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සියලු තොරතුරු නෙළුම් යාය පදනම, අංක 136/1, පරණ කැස්බෑව පාර, දෙල්කඳ යන ලිපිනයෙන් හෝ දුරකතන අංක 076 988 1126 අමතා හෝ ලබාගත හැකිය.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල