කාලීන සංවාද, විශේෂ

සබඳ එනුමැන සැරිසරන්නට නෙළුම් යායක ආදරෙන්… Spring has sprung, and bees are humming!

Off

ඉරා… තිමිර පට… ලොවම එකලු කර
දිනා ගන්නට ලෝකයක්…
පෙරා… පහන් කල… සරා සඳක් ලෙද
තැබූ මාහැඟි පියවරක්…
එකමුතුවෙලා… අත්වැල් බැඳන්…
විකසිත කලා… හදවත් රැසක්…
නෙලාගන්නට එන්න මිතුරේ – සුවඳ ගැල්වූ මල් මිටක්…
සුවහසක් මල් පිපී හිනහෙන – නෙළුම් යායක ඉසිඹුවක්…
නෙළුම්…යායට එන්න මිතුරේ- දිනා ගමු අපි ලෝකයක්…//

උදා හිරු පිනි- ගත සිඹින කල
හමන මදනල- අවදිකල සිත
යොමා ලොව වෙත- සරන දන මන
සවිය වන්නට- වෙහෙසෙනා…
මැවෙන සිනහා – ගලන මනු දම්
උනන කඳුලැළි- නෙතු කෙවෙනි මත
පිපී හිනැහෙන- නෙළුම් යායට
එන්න මිතුරේ- පා නගා…

වැට කඩොළු- නැති සිතුම් පෙලහර
අකුරුවන සිය- දහක් පෙති මත
නොනවතින පන්-හිඳක තුඩු අග
වර නැගෙන- දිවි සාගරෙන්…
එක මිටට ගෙන- නිල් අහස මත
අදින්නට රූ- හිතු මනාපෙට
සබඳ එනුමැන- සැරිසරන්නට
නෙළුම් යායක ආදරෙන්…

http://kalahitha.blogspot.co.uk/2016/03/spring-has-sprung-and-bees-are-humming.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල