විශේෂ, සඳැස් / නිසඳැස්

එකතුවී අපි බොමු හොරෙන්

Off

විසිහයේ දින, දෙකයි තිහටලු
එළිදකින්නේ මහ තිරෙන්
යාය පුරවා නෙළුම් පිපිලා
එදා ඇවිදින් එහි පිරෙන්

හැංගි වෙස් බැඳි බ්ලොගේ වුණ් හට
නටන්නට දෙති ආදරෙන්
නෙලුම්යායට එන්න කියලා
අජිත් කියනව සාදරෙන්.
ඉවාන් ගොයියා මයික් ටයිසන්
වෙන්න යනවලු ස්පීකරෙන්
රවී ගොයියා ආවේ නැතුවත්
පුවක් දෙනවලු ඒ ෂැනෙන්

කන්න දෙනවලු තෑගි දෙනවලු
නැටුම් අයිටමෙ තරූගෙන්
බැන්කි මූනුත් තෑගි එවලලු
ඒවා දෙන්නේ පැරාගෙන්

සින්දු කවි කර දෙන්න යනවලු
බෙලෙක් කටහඬ මනාගෙන්
කවි ලියන්නට පන්ති දාමුලු
ලෙක්චරේ බට කොස්සිගෙන්

ඉතින් කොහොමද මඟ අරින්නේ
එන්න ඔක්කොම මහ දොරෙන්
අපිත් ඔන්නොහෙ සප් එකක් දෙමු
වෙන් කරන්නට ගොම කිරෙන්

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

නෙලුම්යායක වැඩේ ඉවරව
බමන මතකට සාදරෙන්
ඉවාන් සහ අන් නොබොන සගයන්
බයිට් වන්නට වත් වරෙන්
බීම නරකයි දන්නවා අපි
එයි විවේචන බර බරෙන්
පිරිමි තනියම නොවී පෙරසේ
එකතුවී අපි බොමු හොරෙන්
(නෙළුම්යාය උලෙලට සම්බන්ධ ඉහත කවි වලින් 1-6 පමණි. අනික් කවි දෙක නෙළුම්යායට හෝ එහි සංවිධායකයන්ට කිසිම සම්බන්ධයක් නොමැත)

nelumyaya

http://lankanian.blogspot.co.uk/2016/03/blog-post_15.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල