කාලීන සංවාද, විශේෂ

බ්ලොග් පරිප්පු පාන් වගේ මෙතැන ලියන්න – නෙලුම්යාය වාද බයිලා මඩුව

Off

කැළණි ගගේ පාවෙනවා බ්ලොග් උණ බම්බූ
බ්ලොග් ලි‍යනා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගන්නවා නම්බූ
බ්ලොගර්ස් ඩෑල් ගිය ගිය තැන ගන්නවා නම්බූ
කැළණි ගගේ පාවෙනවා බ්ලොග් උණ බම්බූ

ගලක් උඩින් මලක් තියලා ගල මල කියපං
නෙලුම්යාය පැත්තේ ගිහින් ගල් මල් ගැණපං
නෙලුම්යාය පැත්තේ ඇහෙන ගල් මල් හොයපං
ගලක් උඩින් මලක් තියලා ගල මල කියපං

කෑමෙන් හොද කෑම තමයි ඉල්ලං කෑම
ගෑමෙන් හොද ගෑම තමයි බ්ලොග අතගෑම
රීමෙන් හොද රීම තමයි පෝස්ට් කිරීම
යෑමෙන් හොද යෑම තමයි විසි හය යෑම

යාය පිටින් නෙලුම් පිපිලා අර බලහල්ලා
අතපුරාම හිතපුරාම තෑගි ගෙනැල්ලා
දෙවැනි වරට බෙදන තෑගි බර හොයහල්ලා
යාය පිටින් නෙලුම් පිපිලා මේ බලහල්ලා

හිතේ නැගෙන කතා එපා හංගන් ඉන්න
බ්ලොග් පරිප්පු පාන් වගේ මෙතැන ලියන්න
බ්ලොග් කරියට පාන් බනිස් මෙතැන තියන්න
හිතේ නැගෙන කතා එපා හංගන් ඉන්න
මාතෘකාව – නෙලුම්යාය බ්ලොග් සම්මාන උලෙළ
තාලය – ආස්මි තාලය (එ් කියන්නේ හෝ ගාලා වැක්කෙරෙන්න ලියන්න ඕනේ)

කුරුට්ටෝ

http://kurutugegeepawra.blogspot.com/2016/03/blog-post_21.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල