‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල 2014

Off

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල 2014

2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් කරු – මාතලන් හෙවත් ප්‍රියන්ත හේවගේ බ්ලොගය: http://maathalan.blogspot.co.uk/2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් කවි/නිසඳස – ප්‍රථම ස්ථානය – බට්ටි දමිත් ගුණවර්ධනhttp://damgune.blogspot.co.uk/2014/10/blog-post.html

2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් කවි/නිසඳස – දෙවන ස්ථානය -මොඩෙලින් කිරිල්ලි බස්සි (යසෝධා සම්මානි ප්‍රේමරත්න )http://bassigenawathana.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_15.html

2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් කවි/නිසඳස – තුන්වන ස්ථානය – ගිං ගඟත් අසරණයි – දිලාගේ ලෝකය දිලිනි නිමන්තිකාhttp://dilagelokaya.blogspot.co.uk/2014/09/blog-post_21.html

2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් පෝස්ටුව/ලිපිය – ප්‍රථම ස්ථානය – ආඩම්බරකාර අපේ තාත්තා- දසයාhttp://iamdasaya.blogspot.co.uk/2014/12/blog-post_5.html

2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් පෝස්ටුව/ලිපිය -දෙවන ස්ථානය – නිල් කට්රොල් මල් – රවී වීරසිංහ http://ranrandil.blogspot.co.uk/2014/12/294.html

2014 වසරේ හොඳම බ්ලොග් පෝස්ටුව/ලිපිය -තුන්වන ස්ථානය – කරුමේ ඩබල් පින සිංගල් ඉවාන් පව්ලුශා – ප්‍රගීත් අනුරාධ http://iwanpaulooshaa.blogspot.co.uk/2014/10/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල