සඳැස් / නිසඳැස්

මකුළු මහත්මියකගේ පැමිණිල්ල..

Off

කොසු පහර හරි සැරයි නෝනා
එක් සැනින් මුළු කැදැල්ලම
අතුගාල බිම ඇදල දමනා
අනවසරයෙන් තමයි
මම බැන්ඳෙ මගෙ ගේ
ඒ වුණත් මම කියා
වෙන කොහේ යන්නද…

අව් වැසි මහ සුළං පීඩා
ඉවස ඉවසා බැරිම තැනමයි
ඔබෙ වහල යට
ඉඩ ගන්න සිතුවේ…
සිසිලසයි හරි සනීපයි
පැටවුන්ට වුණත් හරි හොඳයි
ඔබේ ගේ මගෙ කැදැල්ලට
කදිමය කියාමයි හිතුණෙ මට..

ඉඩ ගන්න පෙර විමසා බලන්නට
ඔබෙන් අනුමැතිය ගන්නට
බැරිවුණා ඒ ඉතින් ඇත්තයි
ඉතින් දැන්වත් සමා වෙනවද
මගේ පැටවුන් බෝමයක් ඇති
තවම උං ඇස් ඇරලවත් නැති
සුදුම සුදු ඔය දැල් පසුම්බිය
විතරවත් මට තියල යනවද….

පැමිණිලි බසක් හෙම කියනවා නොවෙයි මම
කොසු පහර ඔබෙ හරි සැරයි නොවැ
මකුළු අඩුවකුත් මගෙන් නාහම
ගෙන ගියේ ඔබ මොකට ගන්නද
ඒ වුණත් මට තවම දිරි ඇත
තියා යයි නම් මගෙ පැටව් ටික
බඩ බැදන් මම අදම දැන්මම
නික්ම යන්නම් ආයෙත් නොඑන්නම….

https://awanhala.blogspot.co.uk/2016/06/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල