කාලීන සංවාද, විශේෂ

තලවකැලේට ආයෙත් නෑගම්

1

නෙලුම්යාය වෙබ් අඩවිය මගින් පසුගිය වසරේ ජූලි මාසයේදී තලවකැලේදී සය සාමාජික කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කළේය. ඒ එම අඩයාලම් සංවිධානය සමග එක්වයි. එම තරගාවලියට සමගාමීව එම ප්‍රදේශයේ දුෂ්කර පාසල් තුනකට පාසල් උපකරණ සහ පාසල් සිසුන් සඳහා පාවහන් පරිත්‍යාග කිරීම ද සිදුවිය.

මීට අමතරව නෙලුම්යාය වෙබ් අඩවියේ දෙමළ වෙබ් අඩවයි වන තාමරෛකුලම් වෙබ් අඩවිය සයිබර් අවකාශයට මුදාහැරීම ද එදිනම සිදුවිය.

මෙම වසරේදීද නැවතත් තලවකැලේට නෑගම් යාමට නෙලුම්යාය හා තාමරෛකුලම් සූදානම් වේ.

සුපුරුදු පරිදි අඩයාලම් සංවිධානය හා එක්ව පවත්වන සය සාමාජික කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙවර ද පැවැත්වේ. පසුගිය වසරට වඩා වැඩි කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් සමග එම තරගාවලිය ජූලි 31 වැනිදා නානුඔය දෙමළ මහා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වේ.

කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසානයේදී කඳුකර ප්‍රදේශයේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් රචිත කෘතියක් ජනගත කිරීමද සිදුකෙරේ.

ජූලි 30 වන දින නානුඔය ප්‍රදේශයේ පාසල් 03 ක් සඳහා උපකාර කිරීමට ද කටයුතු යොදා ඇත. ඒ අනුව මෙවර ඌවකැලේ අංක 02 දෙමළ විද්‍යාලය, තංගකැලේ දෙමළ විද්‍යාලය, කිම්රූ උඩ කොටස දෙමළ විද්‍යාලය යන පාසල් 03 සඳහා ඉදිකරන මොඩර්න් ක්ලාස් රූම් සඳහා උපකාර කිරීමට නියමිතය.

Related Posts

1 Comment

  1. අජිත් July 25, 2016 at 10:06 am - 

    testing comment

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල