හයිකු හා කෙටි කවි

මේ වැල් පාලම

Off

මේ වැල් පාලම
අප දෙදෙන සිටින…

නුඹ තදින් පද්දන ,
මගේ මුරගෑම නෑසෙන….

මේ වැල් පාලම ,
ජලතල නොමැති ගඟ දෙපස යාකල….
වරපට එකින් එක මුදන,
කෑදර දනන් නෙතු පිනවන……

මේ වැල් පාලම ……

අයිතිය සහ අන්තර්ගතයේ වගකීම බ්ලොග් අඩවිය සතුය , උපුටාගත්තේ මෙතැනින්
https://kadadasikole.blogspot.com/2016/08/blog-post_9.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල