සඳැස් / නිසඳැස්

සීත අඳුරෙ පලයන් මා හැර දමලා………

Off

පිදු  සෙනෙහසක අරුමය සිත තුළට ගලා
සුදු  පරවියන් යුවලක් මුතු කදුලු       සලා
කදු  මායිමේ හිරු මඩලට මුවා       වෙලා
මදු  මාලතිය යන්න ගියා වහං        වෙලා

නෙතට  අගුලු දා කදුලැලි  මැකුවාට
පොතට  වද දිදී කුරුටුව      රැව්වාට
ගතට  හිරිගඩුව සරදම්        මැව්වාට
හිතට  දුකයි ඈ මා ළඟ      නැතුවාට

සීත  සුළං දැවටෙන විට අහක      බලා
පීත  පාට මල් දලපෙති         පටලවලා
ගීත  බෙදන සියොතුනි අමනාප  වෙලා
සීත  අඳුරෙ පලයන් මා හැර       දමලා………

http://dumimda.blogspot.co.uk/2016/09/blog-post_8.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල