සඳැස් / නිසඳැස්

පරණ පාරක් දිගේ

Off

කාලෙකට පස්සේ
පිය නඟපු පාරේ
කරස් කරස් සද්දෙට
පෑගෙන කොළ යට
පාරට නැමුණු
විසල් රුක් ගොමු යට
ඉපල් වෙලා ගිය
පරණ ගස් වැල් යට
එපා වෙලා හැලිල ගිය
මොරණ පිහාට්ටක් යට
ගලා ගෙන දිය
දොලේ පොඩි ගල් යට
තාමත් මම දැක්කා
ආදරේ ටික ටික
ඉතිරි වෙලා තියෙනවා
කොළ අතර මතු වෙච්ච
පුංචි පැළයක් ළඟ
බලාපොරොත්තුවක් වැටිල තිබිලා
අහුලන් ආවා

෴ සොඳුරු සිත෴

උපුටා ගත්තේ : http://sodurusitha.blogspot.co.uk/2016/09/blog-post_26.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල