හයිකු හා කෙටි කවි

පිස්සුද නැ හැටි…..

Off
එපා
ඇයි එපා
එපා කියන්නේ එපා නිසා
එහෙනම් ඔයා බොන්නේ..
ඒ මම , ඔයා එපා..
නැ මට ඕනමයි
එහෙනම් එකයි
නැ දෙකයි
පිස්සුද
නැ හැටි.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල