සඳැස් / නිසඳැස්

අසම සම – මධුර ස්වර – රසෝඝය – ඔබම විය

Off
ඉර හඳ අාලෝකය අතරේ ද,
අ‍රුන්දතී තරුවෙහි ද,
පාළාෙස්වක සඳෙහි ද
ඔබේ හඬ ය.

 

නේරංජනාවේ වැලි තල අතරේ ද,
අනුරාපුර තිසා වැව් තලයේ ද,
සීගිරි ගිරි ශිඛරයේ ද,
හන්තාන කඳු මුදුනේ ද,
කොළොම්තොට ඉසව්වේ ද
ඔබේ හඬ ය.
ගුරු පාරේ ද,
තොටමුණෙහි ද,
අවන්හලෙහි ද
ඔබේ හඬ ය.
ප්‍රේමයේ ද,
විරහවේ ද
ඔබේ හඬ ය.
පීතෘ සෙනෙහෙහි ද,
මාතෘ සෙනෙහෙහි ද,
සෝයුරු සෙනෙහෙහි ද
ඔබේ හඬ ය.
සම්පයෝගයෙහි ද,
විප්පයෝගයෙහි ද
ඔබේ හඬ ය.
ගාන්ධර්වයාණෙනි,
සංසාරය ද,
නිවන ද
ඔබේ හඬ ය.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල