‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල

කව්ද ඇත්ත කියන්නේ – නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන උළෙල පිළිබඳ පැවැත්වූ රූපවාහිනී වැඩ සටහන

Off
                                      තෙවන වරටත් පැවැත්වෙන නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන උළෙල 2016 හා ලාංකීය බ්ලොග්කරණය පිළිබඳ 2017-03-21 දින ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ විකාශය වූ “කවුද ඇත්ත කියන්නේ” වැඩසටහන මෙතැනින් නැරඹිය හැකිය.


 

 


(උපුටා ගැනීම : – http://tv.itn.lk/2017/03/21/kawuda-eththa-kiyanne-2017-03-21/)

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල