විවිධාංග, විශේෂ

නෙළුම් යාය සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මකයි

Off

ගංවතුර ආපදාව හේතුවෙන් අවතැන්ව සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් නෙළුම් යාය පදනමේ සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනේ පළමු අදියර අද ආරම්භ විය.

ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අවතැන්ව සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් පානීය ජලය ඇතුළු ආධාර තොගය ලබාදුන් අතර මේ වනවිට අවතැන් පුද්ගලයන් වෙත එම ආධාර බෙදාහරිමින් තිබේ.

ඉදිරියේදී ඖෂධ, වියලි ආහාර ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සියලු දිස්ත්‍රික්ක වෙත ලබාදීමට නියමිතව තිබේ.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල