නව ව්‍යවස්ථාව, විශේෂ

රෝගීන්ට මරණ තර්ජනය කරන දොස්තරලා!! – දර්ශන හඳුන්ගොඩ SLVLOGG

Off

2017 වසර සඳහා  ප්‍රාන්තය කේරළය ජනගහනය මිලියන 34.9  රෝගීන් 4735 මරණ 7 තමිල්නාඩුවේ ජනගහනය මිලියන් 68.15  වාර්තාගතරෝගීන් සංඛ්‍යාව  3259 මරණ 2

ශ්‍රී ලංකාව ජනගහනය මිලියන 20.9 වාර්තාගත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 69043 මරණ සංඛ්‍යාව 206 .

 

 

  • සියළු අදහස් හා හිමිකම් ව්ලොග්කරු සතුය.

-මේ වීඩියෝවේ සඳහන් දේශපාලන මතවාද  හෝ අදහස් ව්ලොග්කරු හා එම සංවිධානයේ බව කරුණාවෙන් සලකන්න. සංවාදයට විවෘතයි. – සංස්කාරක

උපුටා ගැනීම – ශ්‍රී ලංකා ව්ලොග් 

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල