විවිධාංග, විශේෂ

සිත් සනසවා තිබුනලු බ්ලොග් වසන්තයක්………

Off

හත් පා බිමේ ඉරු දින මල් සුගන්ධයක්
සිත් සනසවා තිබුනලු බ්ලොග් වසන්තයක්
අත් පුඩි ගසා සමරන්නෙමි මිනිත්තුවක්
ඇත් තම කියමි සතුටකි මට අනන්තයක්

ප්‍රතිචාරයක් කවියට පෙරලාපු ‘දුමී’
කුසලානයක් ඒ හින්දම ලබපු ‘දුමී’
අවසානයක් නැති සතුටක් විඳින්නෙමී
කවිකාරයෙක් කවියෙන් තුති පුදන්නෙමී

ඉන් දික තරිඳු රට සිට මෙහි ආව දුමී
මන් එරන්දි අටමත් සමගින්ම කමී
ඡන් දය දුන්නු හැම දෙනාම සිහි කරමී
දුන් සහයකට හැමටම තුති පුදන්නෙමී………

http://dumimda.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල