විශේෂ, සඳැස් / නිසඳැස්

තව මොහොතක් ඉවසනු මැන

Off

චණ්ඩ කුනාටුවට හසුව
කැඩී බිඳී
සුණුවිසුණුව
ගියා වැනිය
ඔබ
යලි සකසන්නේ කෙලෙසද
මම
මොරසූරණ වරුසාවට
හසු වී තෙතබරිතව
පොඩිවූවා වැනිය
මහ නියගයකට මැදිව
තැවී දැවී
ගිය
ඔබ
යලි සකසන්නේ කෙලෙසද
මම
මද පවනට හැකිවේවිය
යලි නුඹ එක්තැන් කරන්න
පොද වැස්සකට හැකිය
යලි නුඹ
සනසාලන්නට
ළාහිරු මඩළට හැකිය
නැතිවුණු ජීවය පොවන්න
මල් පෙත්තක් තරමට
මුදු
ඔබ
තව මොහොතක්
ඉවසණු මැණ
අවිහින්සක
මගෙ
සිත් මල

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල