සඳැස් / නිසඳැස්

නමක් නැති කවක්…

Off

පිරී යන පමණට
ඇවිත් රැස්වූ පසුව
නැහැ කිසිම දිය බිඳක්
වැහි වලාවක රැඳුනේ…

ගිණියම් ම කතරක
පාලු හදවත පිරිමැද
පතොක් මල් පමණි
තනි නොතනියට පිපුණේ..

අවසාන තෙල් බිඳුවද
දැවී අහවර වූ පසුවය
එළියදී දැල්වුණ
පහන් හෙමිහිට නිවුනේ…

ඉවුරු අතහරින ලද
සියලු ගංගා වලිනි
අවසන
මේ මහ මුහුද සැදුණේ….

http://hashanrandika.blogspot.com/2017/10/blog-post_23.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල