සඳැස් / නිසඳැස්

Off

දේවදාර ගස අත්තක් අද්දර
පුංචි කැකුළු මල සිනාසුනා
ගසේ මුදුන් මුල බදාන හිටි පස
මහා ගංවතුරට නාය ගියා
දේවදාර අතු බිම නැමුණා
පුංචි කැකුළු මල් පෙති තැලුනා

කලින් ඇරුණු මල් පෙති අතරින්
මුදු සුවඳ සොයා බඹරුන් ඇදුණා
රිසිසේ මල් රොන් ගන්නට ඉඩ හැර
ගස නිහඬව නිසලව සිටියා
ගස බඳ වට කර වැල් එතුනා

නාය ගියපු පස ඈතක නැවතී
අලුත් ගසක මුල් ඵල දැරුවා
ඒ ගස ඉතිඅග පිපුණු කැකුළු මල්
අකලට පරවී බිම වැටුණා
අරටුව පිපිරී ගස වැටුනා

දේවදාර ගස සුළඟට හසුවී
මල් පෙති සුළඟේ පා කෙරුවා
සුළඟට හසුවී ගසාගෙන ගිය පෙති
වැටුනු ගසක අත්තක රැඳුනා
නව දල්ලක් ලියලනු පෙනුනා

http://ananthayata.blogspot.com/2017/10/blog-post_46.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල