සඳැස් / නිසඳැස්

වල කැන්ටිම

Off

‘වල’ කැන්ටිමේ ‘වල’ බැම්මේ නුඹව පෙනී
නැවතී බලනවා නුඹ දෙස කොහොමහරි
ගෙදරින් ගේන බත් මුල දිගාරින හැටී
නුඹට මාව නොපෙනෙන දුක හිතට වැඩී

ගහකොළ හැම එකම කන්නට බැරි හින්දා
හුලඟට අපේ බඩගිනි දැනෙනා හින්දා
ගෙදරින් කන්න සති අග අපි යන හින්දා
කැන්ටිම හොඳයි අපේ සාක්කු හිස් හින්දා

http://amagesihinasappuwa.blogspot.com/2017/11/blog-post_28.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල