සඳැස් / නිසඳැස්

නිහඬ වෙමි නිහඬ බව බිඳිනා තුරා…

Off

නිහඬ වෙමි
නිහඬ බව
බිඳිනා තුරා…

මඟ බලමි
දෙඇස් නිදි
වරනා තුරා…

මතක් කරමි
කෙදිනක හෝ
අමතක වෙන තුරා….

නිහඬ වෙමි
නිහඬ බව
බිඳිනා තුරා…

http://kavisandalla.blogspot.com/2018/02/blog-post_6.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල