සඳැස් / නිසඳැස්

සෙනෙහෙ එවිටයි සුවඳැතී……

Off

ආලයක් හිත් මලක පිබිදී උණුහුමක් ගෙන එති එතී
සේලයක් සේ මහද දැවටී නිවා සනහයි පෙම නිතී
කාලයක් කෝ විඳින ලස්සන දැනෙන්නට රතු මල් පෙතී
මාලයක් ලෙස ගෙලට සරසා හැඩ දකින්නට හිත් ඇතී

ගීතයක් වී සෙනෙහෙ තනුවට ස්වරය රඟදෙන්නට සිතී
මාසයක් නොව තවත් දින ගැන හිඳින්නට ඉවසුම් නැතී
නාදයක් දී සරන කෙවිලිය අසිරි ගී මල් පුද දෙතී
වාදයක් තව කරමු සොඳුරියෙ සෙනෙහෙ එවිටයි සුවඳැතී……

http://dumimda.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල