සඳැස් / නිසඳැස්

සදාතනික …. !

Off

මා මෙලොව දුටුදා සිට නොනැවතී නොවෙනස්ව ගලන කැළණි නදිය..!

ආදරයෙන්
සඳ එළියේ
නිසොල්මන්ව
ගලා බසින…… !

සදා තනික
කිසිදු දිනෙක
නොසිඳී යන
ගඟක් ලෙසට……… !

ඔබේ නමට
උපන් සිතට
පවන්සලන
නෙත ඔබ ලඟ………… !

https://thattayagekolama.blogspot.com/

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල