සඳැස් / නිසඳැස්

ඉතිරි කිරීම

Off

තරුණ විවාහක යුවලක් – මුදල් ඉතිරි කරන මගක්
සොයා සැලසුමක් සාදා – මෙලෙස කරන්නේ

දෙදෙනා එක්වන හැමවිට -මේසය මත ඇති කැටයට
සැමියා එක කාසියකුයි – ඇතුල් කරන්නේ

ටික කලකුත් ගත වූයේ – දිනක් දෙදෙන එක්වූයේ
සැමියා අත වැදී කැටය – බිමට වැටෙන්නේ

බිඳුනු කැටය ගෙන බැලුවා – කාසිම විතරක් නොවේය
නෝට්ටු කොල රොත්තක් එහි – පිරිලා තිබුණා

“මේ මොකදෝ නෝට්ටු කොල – මම ඒවා දැම්මෙ නැහැනෙ”
බිරිඳ විමසලා සැමියා – පැනයකි නැගුවේ

“ඔයා හිතනවද හැමෝම – ඔයා වගේ ලෝබ ඇතැයි”
කියා බිරිඳ ඒ සැනෙකින් – පිළිතුරු දුන්නා

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල