හයිකු හා කෙටි කවි

තනිකමේ හංස ගීතය

Off

සදාකාලිකයැයි සිතූ
මා වටකොට හැමූ
තනිකම් කුනාටුවේ
හංස ගීතය
ලියැවුන
ඔබැ’තින්
වස්කවියක් ලියැවුන
අපූරුව….!

ඔබ බෝ පැලයක්…
ඔබ පත්තිනි…!

http://chef-archiect.blogspot.com/2018/04/blog-post_21.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල