සඳැස් / නිසඳැස්

සඳ ආයෙත් නොනැගෙන බැව්…..

Off

පුර හඳට හැකි ද සැඟවෙන්න
අහස් ඉම කොතැන
පසලොස්වක දවසකට…

සුවඳ මලක ට හැකි ද සැඟවෙන්න
තුරු පත් අතර
බඹරුනට නො පෙනෙන්න…

කඳුළකට හැකි වේද සැඟවෙන්න
නෙත් පියන් කොන
දෙ කම්මුල් නො තලා ඉන්න…

නුඹට හැකිවුණි ද කෙලෙස
නුඹ වම සිතන සිතකට
මේ තරම් දුක් දෙන්න…

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල