සඳැස් / නිසඳැස්

ප්‍රේමය සිසිලය..

Off

දියව ගිය දියව යන වසන්තය
මෘදුව ඔබ අත්ලට රැගෙන
මගෙ සිහිනයක තවරන

මම පහසුවෙන් කැබලිවෙන
භංගුර ශීත ආත්මයක් බව දැන
ඔබේ පපුමත තමා මා රකින

දුක් සුසුම් කඳුළු වල බර දන්න
නුඹේ උරහිස, මගෙ කුඩා දෙවොල
ඇස් වසන් නුඹෙ සුවඳ විදිමින්
නිරන්තර මා නිවෙන

ප්‍රේමය,
මේ තරම් සිසිලද!!

http://amagesihinasappuwa.blogspot.com/2018/04/blog-post_20.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල