සඳැස් / නිසඳැස්

කුමරියේ

Off

සිහිනයේ දුටුව නුඹව
නෙතු මානයේ දුටුව දින
දැණුනි මුළු ලෝකයම
හිමි වුණා සේ මෙමට…..

සොඳුරු නුඹේ තෙපුල් බස්
සිනා සෙන නුඹේ දෑස්
මතකයේ රැදෙයි හැමවිටම
කුමරියේ නුඹෙ නමින්
මසිත පිරි සෙනේහය
කියා නිම කරන්නට
කෙදිනක හැකිවේද මට

සසර සරනා හැම භවේකම
අපේ සිත් එක් සිත් වෙලා
කුමරියේ නුඹ රැදෙන් මා ලඟ
ආදරේ මා හට කියා

https://prabhagesithuwili.blogspot.com/2018/05/33_29.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල