සඳැස් / නිසඳැස්

පිනි ඉහිරුණු මීදුම අස්සේ ඒ මතකය දිවයයි පස්සේ….

Off

ලැවන් ඩරා මල් සුවදේ
ඔබේ පුසුබ මට දැනුනේ
දේදුනු පාලම අහසේ
බොද මීදුම් තිරයකි ඇන්දේ
සුදු සුසුදු මතක දැවටෙන්නේ ………

හිම වරුසාවට පස්සේ
සුදු පිනිකැට මුතු ඇට මැවුවේ
පිණි ඉහිරුණු තුරු ඉති මත්තේ
යුග යුග මතකය සිත රැදුණේ
ඒ මතක පොතේ පිටු පෙරලේ ……..

සමණල යායක් මැද්දේ
මල් අතරිනි ඔබ රුව දුටුවේ
පිනි ඉහිරුණු මීදුම අස්සේ
ඒ මතකය දිවයයි පස්සේ
දුර දිවයයි හිත ඉස්මත්තේ …

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

http://ahasgawwenehalokaya.blogspot.com/2018/12/blog-post_29.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල