සඳැස් / නිසඳැස්

ඔබට

Off

ඔබ – මට තිළිණ දුන් සිනහවත්
ඔබ – මට තිළිණ දුන් සෙනෙහසත්
තවත් වසරක් පැරණි වන්නට
ප්‍රියය – ඔබට ප්‍රේමණිය නව වසරක් වේවා

https://hudakalakavi.blogspot.com/2019/01/blog-post_1.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල