හයිකු හා කෙටි කවි

ඔබට

Off

“ආදරේ කොපමණද” ඇසු විට පෙන්නු
මේ මහ කන්ද දෙදරීමක් දරා ගත්තට
ප්‍රියය – ඔබ වෙන්වීම දරන්නට බැරි තැනදි
ම’හද කන්දක් කර සැණින් නික්මෙන්න

https://hudakalakavi.blogspot.com/2019/01/blog-post_54.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල