සඳැස් / නිසඳැස්

නුඹේ දඟ දෙන නෙතඟ බැල්මක වශිය දුටු මුල් දිනමය…..

Off

එබේ තුරු මල් සිනහ රඳවා බලන්නේ නුඹ දෙසමය
ගැබේ ගුවනේ සුවඳ පැතිරී වහින්නේ මල් වැහිමය
නුඹේ දඟ දෙන නෙතඟ බැල්මක වශිය දුටු මුල් දිනමය
ඉබේ සලිතව රඟන මේ හිත දුවන්නේ නුඹ වෙතමය

සීත උතුරන දුරුතු මහ මැද ගුවන දිදුළන නිලමය
ඈත සිට පිණි බිඳිති විසිරී බෙදන්නේ තව පෙමමය
පාත අත්තක ලිහිණි ජෝඩුව බලන්නේ අප දෙසමය
දෝත පැටලී විඳින උණුහුම තව තවත් මට මදිමය

නැගේ සසරක පුරුදු මතකය එදත් නුඹ මා ලඟමය
අගේ කර කර සෙනෙහෙ කොඳුරපු සුවඳ හදවත මතමය
මගේ අහසෙහි දිදුලමින් සිටි චාන්දනියද නුඹමය
නගේ එක්වෙමු එක කැදැල්ලක සොඳුරු දින අද හෙටමය…..

http://dumimda.blogspot.com/2019/01/113.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල