හයිකු හා කෙටි කවි

නෑවිත්ම ඉන්න….

Off

නින්ද එන්නෙම නැති
දිගු රාත්‍රියකදි
තනිකමට හාදව
ඇස් කෙවෙනි අග
කඳුළු විතරක්ම
පරිස්සම් කරගෙන
ලවන් තෙත් කරන
කෝපි බඳුනට වඩා
උණුසුම් වු හදවත
අද රැයෙන් පසුවවත්
මගහැර යන්න
පුළුවන් ද නුඹට….

http://gimmigekolama.blogspot.com/2019/01/blog-post_10.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල