සඳැස් / නිසඳැස්, හයිකු හා කෙටි කවි

පව

Off

යන්න ඕන වෙන්නේ
ආදරය නැති නිසා නෙවේ…
හුඟක් ආදරය නිසා..
ඒත් ඈතට වෙලා
ඉන්න බැරුව එන්නේත්
ආයේ ඒ හුඟ ආදරේ නිසා….

ඒකට කියන්නේ
“සංසාරගත වූ ප්‍රේමණිය පව” කියලා…

https://worldofaru.blogspot.com/2019/01/blog-post_17.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල