හයිකු හා කෙටි කවි

නොකැළඹෙනු පිණිස

Off

උදෑසන ඝන මීදුම
කැබලි කර සීසීකඩ
දුම්රියක් හඬයි
නංවා බෑඟිරි හඬ..

දුම්රියපොළේ
පරවියන් මගහැර
එක්තරා මිනිසෙක්
තබයි පියවර..

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල