හයිකු හා කෙටි කවි

ඒවා

Off

සිංහලෙන් ආත්මය අතගා
ඉංගිරිසියෙන් අනාත්මය අතගා
සංස්කෘතියෙන් හිස අතගා නා
අසංස්කෘතික ජීවිත මේවා

හලෝව් රස්ටා

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල