හයිකු හා කෙටි කවි

බලාපොරොත්තුව

Off

සිඳී ගිය දිය කඩිත්තක්
අතහැර නොගිය රවුම් ගල්
අහස වෙත නෙත් යොමා
හීන් හඬකින් කොඳුරයි..
“ඉවසන්න මිතුර
අද අදම මතුවේවි
වැහි වළාවක්

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල