හයිකු හා කෙටි කවි

ඇවිලෙමි නිවෙමි !

Off

නිවෙන ඇවිලෙන
හැඟුම් පොකුරක්….

නුඹේ ඇස් මට
කංසා උගුරක්….

සොඳුරු සඳවතී

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල