හයිකු හා කෙටි කවි

තුංමං හංදියක ..

Off

තුංමං හංදියක ..
දකුණටැයි කියයි
මාර්ග සිතියම
සුක්කානම හැරවේ
වමට
මද දුරක් ගොස්
එමි ආපසු
බර සුසුමකින්
මුදාහැර ළය..

The Travelers Blog

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල