සඳැස් / නිසඳැස්

පරණ පෙම්වතියට ලියමි… | over and out

Off

කරුණාවන්ත මිනිස්දුවණිය

අඳේ ඉවරව බෝම කල්වෙයි !
පුරන්වූ ඒ බිම්කඩ
සින්නක්කර අයිති මටමයි !
ඇති දෙයක් වවාගෙන,
දෙන දේක වෙන දෙයක් බලාගෙන
ඉන්ට හැකිනම් හොඳයි !

බෝම පිං අයිතිවෙයි,
කුරුළු කොටහත් ඉවරයි…
නුඹට නම්
කොහොමත්ම තහංචියි…

– මන්ජි

කඩදාසි කොලේ

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල