හයිකු හා කෙටි කවි

මරණීය දණ්ඩනය

Off

කුලගෙයෙහි
කැණිමඩලට
ඔබම තැබූ ගිණි
නිවන්නට තැත් දැරූ මාහට
ඔබෙන් ලැබුන තුටුපඬුර නම්
ප්‍රේමයේ උල මත සිඳුවා
වියපත් මගේ ආත්මය
මරණීය දණ්ඩනයට ලක් කිරීම‍යි !

chef-architect

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල