සඳැස් / නිසඳැස්

ගොලුබෙළි කටුව

Off

අවදිවී
උදෑසන
හිරු සමඟ
ඇවිද යමි
ඒ කුඩා පෙත් මගෙහි
තනිවම.

ඔබ යයි
වේගෙන් වේගෙන්
මා පසුකර..
රඳවමින් දෑස
හිරු නැගෙන ඉසව්වෙන එහා
කොහේදෝ ඈතක.

පැමිණෙමි ආපසු
ගුලි ගැහෙමි
මගෙ සීත ගොලුබෙළි කටුවට
අසල ඇති කුඩා යමකින්
පුරවාගෙන කුස
යන්තමින්
ගෙවාගමි දවස.

the travelers blog

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල