සඳැස් / නිසඳැස්

නොකියාම නිදි නේද ?

Off

බිම වැටී ඇති පිනි සේම
දිළිසුනා ඔබ ළඟ පාත
වැතිරිලා මම නොදොඩාම
රස සොයමි රහසේම

පිනි වාගේ දිලුනාට
පැණි රසක් නැතුවාට
දහඩියෙන් නැහැවීම
නිදි නේද නොකියාම

ඉඩ නැතිව සයනේම
කිටි කිටියෙ වෙලුනාම
මඳ අඳුරෙ ගිලුනාම
ආදරේ ‍නොදැනේද

කෙටි හුස්ම හනි හනික
ගන්නේද නුබ මැණික
නිදි සේම පැද්දේද
ඔය පපුව මැද හුස්ම

ඇස් පියන් තද කරන්
නොනිදාම ඔබ නිදන්
මට පහසුවෙන් තියන්
ඉඩ දෙන්නෙ කිම කියන්

සිහිසුන්ව ඔබ වැටී
මට ලිහිල් බව දි දී
කිමිදෙන්න හුස්ම දී
නුබ හොරෙන් ඇයි නිදී

සඳ රැස් අප දකී
මද සුළං රැල් වැදී
ඇහැරෙන්න හිත නොදී
නුබ හිදින් මම සිබී

මගෙ උකුල් බර දැනී
හිදින් නුබ නොරැවටී
සේද තිරපට ඇරී
මුළු රෑම නෑ නිදී

සෑම්ගේ කතාව

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල