සඳැස් / නිසඳැස්

දේදුන්නේ පාට පාටින් ආදරේ මල්දම්……

Off

දේදුන්නේ පාට පාටින් ආදරේ මල්දම්
කදුරැල්ලේ සීත මීදුම් තීරයේ හැඩනම්
විසිරීලා හිනැහීලා හීනයක් වාගේ
යව්වනයේ හසරැල්ලේ ප්‍රේමයේ අන්දම් ……

පිණි ඉහිරෙන රළ අතරේ මහා සාගරේ
තැන තැන මතුවී එනවා සුදු පෙණ දහරේ
පොපියන හිත දගලන හිත හීනයක් වාගේ
ඉපදෙනවා නැතිවෙනවා ප්‍රාර්ථනා ආලේ ….

පෙම් සිතුවිලි හැඩ කරනා ගගදිය අතරේ
සද රැස් වන්නමක් නටයි නිල් දිය වතුරේ
හැඩ වීලා නැලවීලා හීනයක් වාගේ
යව්වනයේ මල් පුබුදයි ජීවිතේ අපගේ …

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අහස් ගව්වෙන් එහා ලෝකය

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල